Nabídka

 • Individuální terapie 
 • Poradenství pro páry a rodinné poradenství
 • Pomoc dětem a dospívajícím


Individuální terapie a psychologické poradenství

Pomáhám s překonáním toho, co vás trápí...

 • Pocity: bolest, bezmoc, strach, nejistota, stud, smutek, samota, zoufalství aj. 
 • Osobní problémy: nízké sebevědomí, tréma, panické ataky, depersonalizace a derealizace, overthinking (přehlcení myšlenkami) 
 • Životní situace: volba partnera, krize ve vztahu, nespokojenost v sexu, nevěra, rozchod/rozvod, problémy v rodině, problémy v práci (vč. syndromu vyhoření)
 • Přicházejí také klienti, kteří by se rádi rozvíjeli, získali náhled na svůj život a předcházeli tím možným budoucím problémům a nepředvídatelným situacím.

Vztahové (párové) poradenství

Nabízím pomoc partnerům s tím, co je tíží...

 • Může jít o první neshody, nedostatek empatie, problémy v partnerské komunikaci, hádky, vzájemné obviňování a výčitky, nesoulad v sexuální oblasti
 • Partnerská krize, žárlivost, nevěra, rozchod/rozvod, péče o dítě po rozchodu/rozvodu 

Rodinné poradenství

Nabízím pomoc dospělým členům rodiny (rodičům, prarodičům a širší rodině)...
 • Péče o rodiče, ochrana rodičů před syndromem vyhoření, 
 • Pomoc rodičům s výchovou: jak mluvit a jak se domlouvat s dítětem, jak si získat jeho důvěru, nastavení pravidel a hranic, jaký výchovný přístup je správný, proč nám nefungují doporučení z knih o výchově dětí? 
 • Výchovné problémy dětí a jejich prevence: vulgarita, drzost, nerespektování autorit - rodičů, učitelů aj., hyperaktivita, závadová parta, experimentování s léky a drogami, krádeže, rizikové chování na internetu/sociálních sítích, kyberšikana, problémy se stravováním, sebepoškozování, problémy s plněním povinností, pozdní návraty z vycházek, útěky z domova, záškoláctví aj.
 • Sourozenecké vztahy, sourozenecká rivalita
 • Konflikty v rodině kvůli výchově, sjednocení výchovných přístupů v rodině
 • Příprava na rodičovství 
 • A další témata...

Pomoc dětem a dospívajícím

Zajistili jste dítěti terapii? Je to znamení, že vám na něm záleží... 

 • Rozvoj osobnosti: posílení sebevědomí, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti
 • Zvládání emocí (strachu, smutku, vzteku atp.)
 • Vztahové problémy: problémy se sourozenci, v navazování vztahů, problémy v kolektivech (závadová parta, šikana ve škole aj.), první lásky (první hádky, první rozchody, prevence sexuálně přenosných chorob aj.)
 • Závislosti a jejich prevence (drogy, automaty, on-line hry aj.)
 • Vyrovnávání se s náročnými životními situacemi: konflikty v rodině, rozvodem rodičů a souvisejícími změnami
 • Podpora vzdělávání a zájmových aktivit (v případě zhoršeného školního prospěchu, výběr školy a studijního oboru, zájmového kroužku, letního táboru aj.)
 • A další témata...
 • Pomoc dětem probíhá formou podpůrné terapie, rodič dává písemný souhlas s terapií, zároveň se může sezení účastnit. S rodiči konzultuji různá témata týkající se rodičovské role, dávám doporučení, ale obsah terapií, kterých se účastní jejich dcera nebo syn, s nimi nemohu bez souhlasu dítěte sdílet, pokud ovšem svým jednáním neohrožuje sebe nebo své okolí.

Pokud jste dosud měli doma (roztomilou) housenku, v pubertě se váš potomek zakuklí, stáhne se do sebe a nebude s ním rozumná řeč. Když to všechno dobře dopadne, na konci puberty vylétne do světa sebevědomý motýl. Jak toto (pro všechny) náročné vývojové období dětí/mladých lidí přežít a v lepším případě zvládnout, a přitom ochránit sebe sama, rodinu a dítě před různými negativními vlivy, jak být dítěti oporou a jak dítě zdravě vychovat. S tím vším Vám rád pomůžu. 

Martin Hányš - ZnamyLekar.cz

Váháte a nevíte? 

Objednejte si konzultační schůzku a udělejte si s mou pomocí víc jasno v tom, co nejvíc potřebujete. Konzultaci lze využít i jako prevenci možných budoucích problémů. 

Někdy mají moji klienti pocit, že je všechno v jejich životě v pořádku. Přitom během konzultace zjistí, že je to naopak a jsou rádi, že se mohli na svůj život podívat z nadhledu. Nebo naopak se stane, že klientovi připadá, že je všechno v nepořádku a cítí se zahlcený problémy. Neví, čím má začít, všechno v jeho životě je špatně. Postupně přitom zjistí, že všechny problémy mají jedno společné téma...

Pořád váháte? Peníze jsou v případě psychického zdraví druhořadé. Přesto chápu, vybrat toho "správného" odborníka není jednoduché a nechce se vám dávat takové peníze za jednu nepovedenou návštěvu. Tak vám to ulehčím :-) Na první konzultaci vám nabídnu výraznou slevu 50 %. Stačí jenom při objednání/platbě napsat/říct heslo: "Mám to za polovinu." 

Tak neváhejte a zavolejte mi, nebo napište :-) Nebo si vyberte termín a rovnou se objednejte v odkazu zde

"Velmi často máme v naší společnosti ve zvyku léčit psychické problémy psychiatrickými léky. Jejich použití je v některých případech nutné a já sám v akutních případech doporučuji o léky zažádat. Ovšem spotřeba psychofarmak znepokojivě roste. S lidmi, které trápí psychické potíže, nikdo moc nemluví, protože psychiatři jsou zahlceni prací, mají dlouhé čekací lhůty a navíc to nemají úplně v popisu práce. Je potřeba se hlavně lidem s psychickými problémy terapeuticky věnovat a poskytnout jim psychickou oporu. Tomu věřím a to je také mým posláním." 

Potřebujete ještě víc informací? Napište...

Neposkytuji psychologickou diagnostiku. Poradenství neposkytuji lidem s psychiatrickou diagnózou a lidem v akutních stavech. Podrobnosti zde

Mgr. Martin Hányš - individuální, vztahové a rodinné terapie a poradenství, Praha 8, mgr.martin.hanys@gmail.com, telefon 608 429 261
Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!